Centrul de Medicină Legală
home mail network
http://ms.md/

Program de activitate al administraţiei

Orele de lucru:
luni-vineri 08:00-16:30
pauză 12:00-12:30
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
anticamera (+373 22) 727-933
fax (+373 22) 738-284
anticamera: cancelaria.cml@mednet.md
Adresa:
municipiul Chişinău
strada Korolenko, 8
cod poştal MD 2025
e-mail:
anticamera: cancelaria.cml@ms.md

 

Acasă

AcasăStimaţi colegi!


Cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului, din numele colectivului Centrului de Medicină Legală, Vă urăm Dumneavoastră şi colectivului pe care il reprezentaţi mari succese in munca nobilă căreia Vă dedicaţi cu dăruire de sine, realizări profesionale cit mai remarcabile şi aprecierea pacienţilor. Existenţa zilei unei profesiuni denotă respectul şi recunoştinţa societăţii adusă acestor specialişti. In acest sens, pe bună dreptate, meritaţi omagiul societăţii, inrucit sunteţi profesioniştii, care, prin muncă asiduă, staţi la straja sănătăţii societăţii noastre. Vă dorim să Vă bucuraţi mereu de gratitudinea pacienţilor!
Cu deosebit respect,
Administratia
Medicina legală este o ştiinţă medicală fundamentală care, soluţionând probleme de ordin medico-biologic din practica judiciară, elaborează concluzii ştiinţifice, argumentate prin date obiective, în scopul stabilirii adevărului socio-juridic. Rezultatele expertizelor medico-legale sunt indispensabile în investigarea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanei, reprezentând un mijloc de probă fără de care asigurarea protecţiei drepturilor omului devine dificilă.

Prin intermediul cercetărilor sale (inclusiv ştiinţifice), medicina legală contribuie la realizarea profilaxiei traumatismelor şi morţii violente, susţine calitatea asistenţei medicale.

Serviciul medico-legal în Republica Moldova este reprezentat de Centrul de Medicină Legală, care are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiţiei prin efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale. În activitatea sa Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003, Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul de procedură civilă nr.255-XV din 30 mai 2003, Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.58 din 04.02.2010, normele dreptului internaţional şi alte acte normative.

În componenţa Centrului intră secţii republicane, amplasate în capitală, şi teritoriale, existente în toate centrele raionale ale republicii şi municipii, precum Chişinău, Bălţi şi Tighina. Fiecare secţie teritorială este pusă în serviciul comisariatelor de poliţie, procuraturilor, instanţelor de judecată şi populaţiei din unitatea teritorial-administrativă respectivă. În cadrul acestor secţii teritoriale pot fi examinate atât persoanele şi documentele lor medicale, cât şi cadavrele. Toate cercetările medico-legale de laborator se realizează în cadrul secţiilor republicane specializate.

Activitatea Centrului este realizată de director – Ion Cuvşinov şi vicedirector – Andrei Pădure. Organul colegial de coordonare a activităţii şi a dezvoltării de perspectivă a Centrului în plan organizaţional-metodologic şi clinico-ştiinţific este Consiliul administrativ. Centrul de Medicină Legală, fiind bază clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău, contribuie la desfăşurarea procesului de învăţământ medical şi mediu din republică şi astfel – la formarea cadrelor de specialişti. Un aport deosebit în executarea cercetărilor medico-legale şi formarea specialiştilor medicali şi juridici calificaţi este adus de catedra Medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", colaboratorii căreia inclusiv participă la efectuarea celor mai complicate expertize, acordă suport metodologic şi consultativ, realizează cercetări ştiinţifice.