Centrul de Medicină Legală
home mail network
http://ms.md/

Program de activitate al administraţiei

Orele de lucru:
luni-vineri 08:00-16:30
pauză 12:00-12:30
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
anticamera (+373 22) 727-933
fax (+373 22) 738-284
anticamera: cancelaria.cml@mednet.md
Adresa:
municipiul Chişinău
strada Korolenko, 8
cod poştal MD 2025
e-mail:
anticamera: cancelaria.cml@ms.md

 

Acasă

Acasă


 


R E C T I F I C A R E


R E C T I F I C A R E!


prin prezenta, ne exprimăm indignarea în privința conținutului reportajului ”Și medicii agresează jurnaliștii”
publicat pe site-ul jurnaltv.md și prezentat în buletinul de știri de la ora 13.00 din data de 12 martie curent.
Făcând abstracție de imaginile extrase selectiv pentru accentuarea temei reportajului, ținem să menționăm
că subiectul a fost redat incorect și evenimentele s-au derulat în alt mod.
Astfel, deși conducerea Centrului de Medicină Legală are program de audiență (afișat, de altfel, în
anticameră în loc vizibil și pe site), dna Virginia Căldărari a dat buzna în anticameră și a insistat asupra unei audiențe la director. Fiind informată de secretară despre faptul că directorul este în ședință de lucru și că ar putea să se înscrie la audiență, dna V. Căldărari a insistat să fie primită imediat și a replicat că ”nu poate aștepta, deoarece a solicitat deja echipa JurnalTV”. La insistențele ultimei, directorul a fost informat că în anticameră se află o persoană nemulțumită, însoțită de echipa JurnalTV. Drept urmare, directorul a întrerupt ședința și a ieșit în anticameră pentru a calma spiritele, care la acel moment au atins apogeul său. Fără a fi solicitat să ofere un interviu, directorul a fost imediat bruscat verbal de dna V. Căldărari și forțat să ofere explicații în fața camerei de luat vederi. Considerăm, că prin această acțiune a echipei JurnalTV au fost încălcate principiile eticii jurnalistului, întrucât intervievatul a fost lipsit de dreptul la autodeterminare în privința acceptării sau refuzării interviului, fiind astfel hărțuit în prezența colaboratorilor care așteptau continuarea ședinței. Mai mult decât atât, chiar de la început s-a exprimat refuzul de a comenta, mai ales în asemenea circumstanțe, imagini care, însă, nu au apărut în reportaj. Cu toate că directorul a refuzat să ofere interviu, insistențele din partea dnei V. Căldărari și a jurnalistei au continuat, escaladând situația în mod intenționat (în viziunea noastră), ce a continuat cu forțarea cu picioarele a ușii de la anticameră și cu mâinile a ușii de la biroul directorului, care încerca să revină la ședința de lucru. Deși, în repetate rânduri s-a solicitat politicos (”Vă rog frumos”) stoparea acestui spectacol de prost gust – numit ”interviu” (de altfel refuzat repetat de la început), acțiunile inadecvate ale solicitantei și echipei JurnalTV au continuat. Ne exprimăm regretele că, din cauza presiunilor psihologice și fizice exercitate, situația a degenerat într-un conflict nedorit.
În ce privește conținutul reportajului menționăm următoarele:
• evenimentele nu au fost prezentate în derularea lor cronologică, ci invers;
• în reportaj s-a prezentat o informație neverificată, care nu corespunde realității (durata efectuării expertizei este în realitate de 3 luni; s-a afirmat o legătură dintre invaliditate și vizita la stomatolog, fapt ce urmează a fi demonstrat);
• cet-ca V. Căldărari nu a solicitat vreodată audiență la conducerea instituției și nici nu a contactat medicii legiști, membri ai comisiei de experți, deși Legea nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale interzice expres contactul expertului cu părțile implicate în proces și influențarea acestuia.
În lumina celor expuse considerăm că, situația ce a avut loc a fost, de fapt, o provocare organizată,
posibil la inițiativa dnei V. Căldărari, în care au fost implicați involuntar directorul CML și echipa JurnalTV.
Maniera în care a fost abordată situația poate fi interpretată drept imixtiune în actul de expertiză judiciară,
intervenție expres interzisă de legislația de procedură penală. Dat fiind specificul activității Centrului de Medicină Legală (instituție de expertiză judiciară, deținătoare de informații cu caracter confidențial de urmărire penală și ale pacientului și nu o oarecare instituție publică), în temeiul Legii nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale, Legii nr.411 din 28.03.1995 a ocrotirii sănătății, Legii nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, orice filmare trebuie să fie coordonată în prealabil cu conducerea instituției, astfel încât să nu fie prejudiciate drepturile pacienților și ale părților implicate în procesele penale și civile examinate de Centru în cadrul expertizelor medico-legale.
Modul în care a fost prezentată informația a indus în eroare opinia publică, a afectat imaginea Centrului
de Medicină Legală și onoarea directorului acestuia. În mod civilizat, un interviu putea fi planificat astfel încât acesta să ofere răspunsuri atât la întrebările solicitantei, cât și la cele ce prezintă interes pentru mass-media.
Din considerentele relatate, cât și în temeiul art.16 al Codului Audiovizualului conducerea Centrului
de Medicină Legală a solicitat companiei JurnalTV publicarea unei dezmințiri care să reflecte circumstanțele reale ale incidentului.Medicina legală este o ştiinţă medicală fundamentală care, soluţionând probleme de ordin medico-biologic din practica judiciară, elaborează concluzii ştiinţifice, argumentate prin date obiective, în scopul stabilirii adevărului socio-juridic. Rezultatele expertizelor medico-legale sunt indispensabile în investigarea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanei, reprezentând un mijloc de probă fără de care asigurarea protecţiei drepturilor omului devine dificilă.

Prin intermediul cercetărilor sale (inclusiv ştiinţifice), medicina legală contribuie la realizarea profilaxiei traumatismelor şi morţii violente, susţine calitatea asistenţei medicale.

Serviciul medico-legal în Republica Moldova este reprezentat de Centrul de Medicină Legală, care are misiunea de a contribui la înfăptuirea justiţiei prin efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale. În activitatea sa Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003, Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul de procedură civilă nr.255-XV din 30 mai 2003, Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.58 din 04.02.2010, normele dreptului internaţional şi alte acte normative.

În componenţa Centrului intră secţii republicane, amplasate în capitală, şi teritoriale, existente în toate centrele raionale ale republicii şi municipii, precum Chişinău, Bălţi şi Tighina. Fiecare secţie teritorială este pusă în serviciul comisariatelor de poliţie, procuraturilor, instanţelor de judecată şi populaţiei din unitatea teritorial-administrativă respectivă. În cadrul acestor secţii teritoriale pot fi examinate atât persoanele şi documentele lor medicale, cât şi cadavrele. Toate cercetările medico-legale de laborator se realizează în cadrul secţiilor republicane specializate.

Activitatea Centrului este realizată de director – Ion Cuvşinov şi vicedirector – Andrei Pădure. Organul colegial de coordonare a activităţii şi a dezvoltării de perspectivă a Centrului în plan organizaţional-metodologic şi clinico-ştiinţific este Consiliul administrativ. Centrul de Medicină Legală, fiind bază clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău, contribuie la desfăşurarea procesului de învăţământ medical şi mediu din republică şi astfel – la formarea cadrelor de specialişti. Un aport deosebit în executarea cercetărilor medico-legale şi formarea specialiştilor medicali şi juridici calificaţi este adus de catedra Medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", colaboratorii căreia inclusiv participă la efectuarea celor mai complicate expertize, acordă suport metodologic şi consultativ, realizează cercetări ştiinţifice.