Centrul de Medicină Legală
home mail network
http://ms.md/

Program de activitate al administraţiei

Orele de lucru:
luni-vineri 08:00-16:30
pauză 12:00-12:30
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
anticamera (+373 22) 727-933
fax (+373 22) 738-284
anticamera: cancelaria.cml@mednet.md
Adresa:
municipiul Chişinău
strada Korolenko, 8
cod poştal MD 2025
e-mail:
anticamera: cancelaria.cml@ms.md

 

Acasă

AcasăCOMUNICAT DE PRESĂREPLICĂ

la emisiunea Moldova, țară de minune difuzată de Publika TV

pe 07.09.2014, ora 18.05-19.00Prin prezenta ne exprimăm dezacordul cu informațiile date publicității în cadrul emisiunii ”Moldova, țară de minune” difuzată de Publika TV pe 07.09.2014, ora 18.05-19.00 cu referire la proiectul privind fondarea laboratorului de genetică medico-legală în cadrul Centrului de Medicină Legală. Considerăm că informațiile nu reflectă situația reală. De fapt, proiectul fondării laboratorului este parte componentă a Strategiei de reformare a sectorului justiției și a fost planificat pentru realizare în perioada anilor 2013-2016. Această abordare este una firească întrucât fondarea în premieră a unui asemenea laborator constă nu doar în procurarea utilajului, ci este un proiect cu mult mai vast, ce include dezvoltarea și implementarea metodologiilor de cercetare în baza utilajului achiziționat, instruirea personalului cu o durată de cel puțin 6 luni în baza utilajului procurat, supravegherea corectitudinii cercetărilor genetice de către un expert în domeniu în perioada postinstruire timp de 12 luni etc.
În cursul anului 2013 a fost realizată una dintre primele etape ale proiectului ce a prevăzut procurarea utilajului de bază. Pentru desfășurarea următoarelor etape ale proiectului, utilajul a fost temporar stocat în una dintre încăperile Centrului, amplasată la etajul 2 al anexei blocului administrativ și nicidecum în subsolul morgii așa cum s-a menționat în reportaj. Acest fapt a fost cunoscut și echipei Publika TV care a realizat filmările. Este de menționat că încăperea dată este securizată de către compania ”Pază de Stat” și asigură condițiile necesare pentru păstrarea utilajului: umiditate redusă, temperatură optimă constantă și ventilare. Asemenea gen de încăperi nu necesită reparații ”de lux”.
În ce privește perioada de garanție a utilajului, atât în caietul de sarcini, cât și în contractul semnat cu agentul economic s-a stipulat clar că ”termenul de garanție va fi de minim 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune a echipamentului”. Prin urmare, cele menționate de directorul Institutului Național de Metrologie reprezintă condiții generale și nu au tangență față de cazul dat.
Cu referire la procurarea utilajului, este de specificat că licitația a fost organizată în corespundere cu prevederile legislației privind achizițiile publice. Pentru participare la licitație, în adresa a 18 companii au fost expediate invitații, dintre care 7 și-au manifestat interesul și doar 3 au prezentat ofertele. Din cele 3 companii doar una a întrunit cerințele caietului de sarcini, oferind utilaj de ultimă generație, care, conform solicitărilor, trebuie să asigure funcționalitatea laboratorului pe un timp cât mai îndelungat. În cadrul reportajului s-a făcut referire la scoaterea din producție a secvențiatorului de acizi nucleici și a consumabilelor către anul 2016, drept sursă de informare servind platforma wikipedia. Este binecunoscut că această platformă poate fi modificată și completată de către orice utilizator de internet și nu poate fi considerată o sursă credibilă. În același timp, pe site-ul oficial al companiei producătoare Roche (www.roche.com) nu există nici un comunicat adresat utilizatorilor și viitorilor beneficiari din care să rezulte că compania intenționează să scoată din producere utilajul menționat și consumabilele. Contrar afirmațiilor geneticianului din reportaj, ținem să accentuăm repetat că, utilajul procurat reprezintă într-adevăr un sistem de tip deschis, ceea ce presupune posibilitatea utilizării consumabilelor diferitor producători. Drept dovadă servește faptul că producătorul specifică în manualul tehnic posibilitatea utilizării kit-urilor STR Multiplex, fabricate de mai multe companii renumite, acreditate pe plan internațional, precum Promega Corporation, Qiagen N.V., Applied Biosystem, Biotype ș.a. Acest avantaj va permite selectarea celei mai cost-eficiente metode de cercetare genetică pentru laboratorul din țară. În acest context, am dori să atragem atenția că geneticianul din reportaj reprezintă o companie de genetică medicală privată, iar fondarea unui laborator public de genetică medico-legală ar putea avea un impact direct asupra companiei date. Privitor la afirmațiile lansate în reportaj precum că utilajul achiziționat nu este compatibil cu tehnologiile utilizate de FBI și Interpol susținem următoarele. Secvențiatorul achiziționat are posibilitatea de a analiza repetări scurte în tandem (STR) și ADN mitocondrial, porțiuni de gene (loci) utilizate nemijlocit de FBI și Interpol în criminologie și identificarea persoanelor. Acest fapt este specificat în manualul tehnic al utilajului emis de producător. Afirmațiile geneticianului referitoare la precizia utilajului sunt combătute de caracteristicile tehnice oferite de producător, accesibile inclusiv pe site-ul oficial, din care rezultă o acuratețe de peste 99%, acceptată pe plan internațional pentru cercetări medico-legale.
În ce privește răspândirea echipamentului achiziționat, este de subliniat că modelul de secvențiator ce urmează a fi utilizat în cadrul CML este piesa centrală a peste 70 de laboratoare din cca. 20 de țări, precum Germania, Franța, România, SUA, Canada, Japonia ș.a. Această răspândire este determinată de tendința contemporană a laboratoarelor genetice de a trece la echipamente de tip NSG (Next Generation Sequencing), un nou standard după ce aproape trei decenii laboratoarele de cercetare și criminologie au folosit principiul electroforezei capilare.
În concluzie, informațiile invocate în reportaj nu corespund situației reale și contravin adevărului științific. De la bun început, echipa de lucru a decis ca noul și unicul laborator de genetică medico-legală să se bazeze pe tehnologiile de ultimă oră, dar nu pe informațiile valabile încă cel puțin acum 4-5 ani în urmă.